Yayınlar

 • Zorunlu Din Dersi Tartışmasının Görülmeyenleri

  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), 2014’ün son aylarında Mansur Yalçın ve diğerleri v. Türkiye1 kararın açıkladı. Kararda, Türkiye’deki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) derslerinin, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin (İHAS) 1 no’lu Ek Protokolü’nün 2’nci maddesinde düzenlenen eğitim özgürlüğüne aykırı…

  Devamını Oku
 • ERG-DKAB.2011-2012 PROGRAM DEĞERLENDİRMESİ

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programına İlişkin bir Değerlendirme Bu değerlendirme notu, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan Eğitim İzleme Raporu 2011 için bir arka plan belgesi olarak, Şubat-Mart 2012 döneminde Mine Yıldırım tarafından geliştirilmiş ve kaleme alınmıştır. ERG,…

  Devamını Oku
 • Kitapçık: Düşünce, Din veya İnanç Özgürlüğü Hakkı Nedir? – Kapsamı ve Sınırları

  Din veya inanç özgürlüğü hakkı, inançlı bireyler ve dini topluluklar için olduğu kadar, inanmayanlar veya dinle ilgilenmeyenler için de değerli bir haktır. Birçok ülkenin anayasasında korunduğu gibi, uluslararası insan hakları sözleşmelerinde de temel bir hak olarak güvence altına alınmıştır. Din veya inanç özgürlüğü hakkının, temel hak olduğu…

  Devamını Oku
 • EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief

  The guidelines are based on the principles of equality, non-discrimination and universality and are intended to provide practical guidance to officials of the EU and Member States in their relations with third countries and with international and civil society organisations.…

  Devamını Oku
Back to top button