Çalışmalarımız >

Röportaj: Avukat Sebu Aslangil “Cemaat vakıflarının seçim yapamaması vakıfların hayatiyetine ilişkin bir mesele.”

Mülakatlar

Türkiye’de cemaat vakıfları, diğer vakıflardan farklı olarak özel bir yönetmelikle seçim yapabiliyor. Son seçim yönetmeliği ise  2013 yılında yürürlükten kaldırıldı ve yeni yönetmelik yayınlanmadı. Proje yöneticimiz Dr. Mine Yıldırım, Avukat Sebu Aslangil ile cemaat vakıflarının seçim yapamaması meselesini, vakıflar üzerine etkisini ve çözümünü konuştu. 

NHC/İÖG: “Aya Triada Kilisesi’ne Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz”

Açıklamalar

İbadet yerlerine yönelik tehdit ve saldırılar cezasızlıkla sonuçlanmaktadır. Gerçekleşen çok sayıda saldırı ve tehdidin etkili bir şekilde soruşturulmaması, sorumlularının bulunup cezalandırılmaması ve bu tür saldırılara ilişkin birbirini tekrar eden kalıpların irdelenmemesi kaygı verici olmaya devam etmektedir.