İzleme ve Raporlama

 • BM İnsan Hakları Komitesi’ne “Raporlama Öncesi Sorunlar Listesi” İçin bildirim sunduk

  Birleşmiş Milletler (BM) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin izleme organı olan BM İnsan Hakları Komitesi (İHK), Sözleşme’nin taraf devletler tarafından etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için hükümetlere göndereceği soruları belirlemeye yardımcı olması için sivil toplum örgütlerinin bilgi notlarını ve…

  Read More »
 • AK Bakanlar Komitesi’ne Zengin Grubu Davalarıyla ilgili bildirim sunduk

  Bildirim nitelikli izleme altındaki davalarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icrasına dair Türkiye Hükümeti’nin alması gereken genel tedbirlerin durumu hakkında bilgi sağlamayı amaçlıyor. Zengin Grubu Davaları olarak adlandırılan Hasan ve Eylem Zengin/Türkiye ve Mansur Yalçın ve Diğerleri/Türkiye kararlarında…

  Read More »
 • Vicdani Ret Hakkı İzleme Raporu Yayımlandı

    İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin de arasında olduğu, altı farklı örgüt tarafından hazırlanan, “Yasama Tedbirleri ve İnsan Hakları Kısıtlamaları Gölgesinde Türkiye’de Vicdani Ret Hakkı” başlıklı raporda, vicdani retçilerin Türkiye’de yaşadığı sorunlar ve vicdani retle ilgili yasal düzenlemeler değerlendiriliyor. Avrupa İnsan Hakları…

  Read More »
 • Ülke Grubu davaları – Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Bildirimimiz

  İnanç Özgürlüğü Girişimi, Vicdani Ret Derneği, Norveç Helsinki Komitesi, War Resisters’ International, The European Bureau for Conscientious Objection ve Connection e.V ile birlikte 20 Nisan 2020 tarihinde Ülke Grubu davalarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasına ilişkin olarak…

  Read More »
 • Türkiye’nin Evrensel Periyodik İncelemesi için sunduğumuz rapor

  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (İHK) 28 Ocak 2020 tarihinde Evrensel Periyodik İnceleme mekanizması çerçevesinde Türkiye’nin insan hakları durumunu değerlendirecek. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları da İHK’ya rapor sunabiliyor. İnanç Özgürlüğü Girişimi, Norveç Helsinki Komitesi ve Forum 18 ile birlikte…

  Read More »
 • Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu Ocak 2016-Mart 2019

  Türkiye’de din veya vicdan özgürlüğü ile ilgili olarak Ocak 2016 – Mart 2019 aralığını kapsayan izleme raporu din veya inanç özgürlüğü hakkının bileşenlerini uluslararası insan hakları hukukunu temel alarak sistematik bir şekilde değerlendirmektedir. Raporda ayrıca mevzuat ve uygulamanın insan hakları…

  Read More »
 • NHK İnanç Özgürlüğü Girişimi Zengin Grubu davalarına ilişkin AK Bakanlar Komitesi’ne bildirim sundu

  Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi 20 Aralık 2018 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne (BK) zorunlu DKAB derslerine ilişkin Hasan ve Eylem Zengin – Türkiye (2007) ve Mansur Yalçın ve Diğerleri – Türkiye (2014) kararlarının icrasının izlenme sürecine katkı sunacak…

  Read More »
 • Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü Raporu

  Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi, PODEM (Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi)  birlikte okullarda çoğulculuk, zorunlu ve seçmeli din dersleri ve dinin görünümleri hakkında Mart – Ağustos 2016 arasında bir saha çalışması yürüttü. Çalışma kapsamında farklı inanç gruplarından ve farklı dindarlık…

  Read More »
 • NHC / İÖG BM Irk Ayrımcılığına Karşı Komite’ye Rapor Sundu

  Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi (NHC / İÖG), Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığına Karşı Komite’ye Türkiye’nin raporunun görüşülmesinden önce bir rapor sundu. BM Irk Ayrımcılığına Karşı Komitesi Türkiye’ye ilişkin ikinci periyodik incelemesini 28 Kasım – 11 Aralık 2015 tarihleri…

  Read More »
 • Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu Yayınlandı

  BASIN BÜLTENİ – 22 Ekim 2015 “Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu (Temmuz 2014- Haziran 2015)” Norveç Helsinki Komitesi (NHC) İnanç Özgürlüğü Girişimi (İÖG) tarafından 22 Ekim 2015 tarihinde yayınlandı. Raporun İçeriği Hakkında “İnanç Özgürlüğü Hakkına İlişkin Eski ve Yeni…

  Read More »
Back to top button