Basından > Ulusal Basından > Yorum/Analiz >

Zorunlu Ant Kalktı, Ya Zorunlu Dua?

Yorum/Analiz

Efe Kerem Sözeri Bianet için kaleme aldığı yorumunda, demokratikleşme paketiyle andımızın kaldırılmasının öngörülmesini olumlu bir adım olarak değerlendirirken, zorunlu Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinde zorunlu olarak dua öğretilmesi uygulamasını eleştiriyor.

AYM’nin yeni laiklik yorumu daha özgürlükçü bir yorum mu? – I

Yorum/Analiz

Yorum ilk bakışta laiklik ilkesi çerçevesinde devletin tarafsızlığına, bireylerin din ve inanç özgürlüklerinin korunmasına ve çeşitliliğe vurgu yapıp devlete inanç özgürlüğünün garantörü rolünü yüklese de, yorumun davanın temel meselelerinden birini oluşturan din eğitimi ve öğretimi konusuna uygulanma biçimini özgürlükçü bir anlayışla bağdaştırmak son derece güç.