Çalışmalarİzleme ve RaporlamaKararlar

AYM DİN VEYA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ KARARLARI

İzleme tablosu, din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili olarak AYM’nin Kararlar Bilgi Bankası sisteminde tespit edilmiş ve sonuçlandırılmış bireysel başvuruların bir özetini sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi (AYM), 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğinin ardından, Eylül 2012’den itibaren bireysel başvuruları almaya başladı.[1]  Bireysel başvuru mekanizması, Türkiye’deki herhangi bir kişinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamında ve Anayasa ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklerinden birinin kamu yetkilileri tarafından ihlal edildiğini düşündüğünde başvurabilecekleri bir yol olarak işliyor.[2] Tüzel ve gerçek kişiler, diğer iç hukuk yollarını tükettikten sonra AYM’ye başvuru yapabiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Uzun v. Türkiye davasında, AYM’nin temel hak ve özgürlük ihlalleri için etkili bir hukuk yolu sağladığına karar verdi.[3]  Bu nedenle, insan hakları ihlalinden şikayetçi olan kişiler, AYM’ye bireysel başvuru yapmak da dahil olmak üzere, ancak Türkiye içindeki iç hukuk yollarını tükettikten sonra AİHM’de dava açabilir.

Bireysel başvuru mekanizmasının amacı, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ihlallerinin önlenmesi ve mevcut ihlallerin giderilmesi. AYM, bir temel hakkın kamunun bir eylemiyle ihlal edildiğini tespit ettiğinde, bu ihlalin giderilmesi için yeniden yargılamaya gerek olup olmadığına bakar ve tazminata hükmedebilir. AYM’nin kararı, gerektiğinde ihlalin ve sonuçlarının giderilmesi için ne yapılması gerektiğini belirtir.

23 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında AYM’ye 470.938 bireysel başvuru oldu ve bunların %79,6’u sonuçlandı. Sonuçlanan başvurulardan %79,5’u için ise kabul edilemezlik kararı verildi. Kararların %16,3’ünde ise en az bir anayasal hakkın ihlal edildiği tespit edildi. En az bir anayasal hakkın ihlal edildiği tespit edilen başvurulardan sadece 10’u (%0,0) din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili. İhlallerin çoğu, %80 oranıyla makul sürede yargılanma hakkıyla ilgili. Diğer haklar ise, %5,4 ile mülkiyet hakkı, %4,9 ile adil yargılanma hakkı, %4,3 ile ifade özgürlüğü ve %1,5 ile özel hayatın ve aile hayatının korunması.[4]

Din veya inanç özgürlüğü ile ilgili kararların sayısı zamanla az da olsa artıyor. Bununla birlikte, çeşitli din veya inanç özgürlüğüyle ilgili konularda pek çok bireysel başvuru, henüz AYM’nin gündeminde değil ve incelenmeyi bekliyor. Bunlar arasında, diğerlerinin yanı sıra, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine, cemevlerinin statüsüne ve askerlik hizmetine karşı vicdani ret hakkına ilişkin başvurular yer alıyor. AYM gündeminin oluşturulması, AYM’nin değerlendirmeye almadığı başvurular açısından oldukça önemli. Ancak AYM’nin belli bir gündem belirleme yönergesi yok, bunun yerine mahkeme başkanı genel kurul gündemini ve gerekirse bölümlerin gündemini belirlemekle görevli. Bölüm başkanları, mahkeme başkanının da katkısıyla bölümlerin gündemini yönetiyor.[5] Ele alınmayı bekleyen bireysel başvuruların gecikmeden gündeme alınması ve kararların uluslararası insan hakları standartları ile uyumlu bir şekilde ele alınması AYM’nin etkili bir ulusal mekanizma sayılması için kritik öneme sahip.

AYM, bugüne kadar din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili olarak ele aldığı 32 başvurudan 9’unda ihlal tespit etti, kalanında ise ihlal olmadığı veya kabul edilemezlik kararı verdi. Aşağıdaki tablo, din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili olarak AYM’nin Kararlar Bilgi Bankası sisteminde tespit edilmiş ve sonuçlandırılmış bireysel başvuruların bir özetini sunuyor.[6]

Başvurucu Başvuru no / Başvuru tarihi / Karar tarihi Karar türü Haklar / Başvuru konusu / Karar
Ahmet Ünver Başvuru no: 2018/20787

Başvuru tarihi:
28.06.2018

Karar tarihi:
19.10.2022

İhlal

 

Din ve vicdan özgürlüğü

Başvuru ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan başvurucunun bir yayınevine ait Kur’an-ı Kerim meali alınması talebinin kabul edilmemesi nedeniyle din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Gazal Kolanç ve Diğerleri Başvuru no: 2017/37897

Başvuru tarihi: 17.11.2017

Karar tarihi: 05.07.2022

(Genel Kurul)

Kabul edilemezlik; başvuru yollarının tüketilmemesi Kötü muamele yasağı, aile hayatına saygı ve din ve vicdan özgürlüğü

Başvuru, başka nedenlerle birlikte, cenazelerin bulundukları sıradaki fiziksel durumları, cenazeleri teslim alırken ve defin için dinî merasim sırasında yaşanan zorluklar nedeniyle kötü muamele yasağı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Hüseyin El ve Nazlı Şirin El Başvuru no: 2014/15345

Başvuru tarihi: 12.09.2014

Karar tarihi: 07.04.2022

(Genel Kurul)

Din ve vicdan özgürlüğü yönünden ihlal; makul sürede yargılanma hakkı yönünden başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik Din ve vicdan özgürlüğü, makul sürede yargılanma hakkı

Başvuru, öğrencinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkânı bulunmaması nedeniyle ebeveynlerin eğitim ve öğretimde dinî ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

E.S.K. Başvuru no: 2017/20801 

Başvuru tarihi: 06.04.2017

Karar tarihi: 19.11.2020

Kabul edilemezlik; açıkça dayanaktan yoksunluk, başvuru yollarının tüketilmemesi Din ve vicdan özgürlüğü, mülkiyet hakkı, özel hayata saygı hakkı, kötü muamele yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, haberleşme hürriyeti

Başvuru, başka nedenlerle birlikte, infaz kurumunda sayım esnasında takke takılmasına, tespih çekilmesine ve Kur’an okunmasına izin verilmemesi nedenleriyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

İ.Ç. Başvuru no: 2017/32858 

Başvuru tarihi: 15.08.2017

Karar tarihi: 29.09.2020

Kabul edilemezlik; başvuru yollarının tüketilmemesi Din ve vicdan özgürlüğü, aile hayatına saygı, kötü muamele yasağı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, eğitim hakkı

Başvuru, başka nedenlerle birlikte, vaiz görüşmelerinden yararlandırılmama nedeniyle din ve vicdan özgürlüğü hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Eren Erdem Başvuru no: 2019/9120

Başvuru tarihi: 21.03.2019

Karar tarihi: 09.06.2020

Kabul edilemezlik; başvuru yollarının tüketilmemesi Din ve vicdan özgürlüğü, kötü muamele yasağı, adil yargılanma hakkı, özel hayata saygı hakkı, ifade özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı

Başvuru, başka nedenlerle birlikte, Alevi dedesiyle görüşmeye ilişkin talebin kabul edilmemesi nedeniyle din ve vicdan özgürlüğü ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Abdulkadir Uçar ve Diğerleri Başvuru no: 2014/6924

Başvuru tarihi: 20.05.2014

Karar tarihi: 02.06.2020

Kabul edilemezlik; başvuru yollarının tüketilmemesi Din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı

Başvuru, başka nedenlerle birlikte, soruşturma aşamasında dinî ve politik görüşlerini açıklamaya zorlanmaları nedeniyle başvurucuların din ve vicdan özgürlüklerinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Mehmet Albayrak Başvuru no: 2017/31059

Başvuru tarihi: 19.07.2017

Karar tarihi: 11.12.2019

Kabul edilemezlik; açıkça dayanaktan yoksunluk Din ve vicdan özgürlüğü, kötü muamele yasağı, adil yargılanma hakkı, özel hayata saygı hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı

Başvuru, başka nedenlerle birlikte, gözaltındayken Kur’an-ı Kerim verilmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Furkan Aktaş Başvuru no: 2017/27587 

Başvuru tarihi: 06.06.2017

Karar tarihi: 11.12.2019

 İhlal Din ve vicdan özgürlüğü

Başvuru, ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan başvurucunun, ücreti emanet hesabından karşılanmak suretiyle kendisine kurum idaresi aracılığıyla Kur’an-ı Kerim temin edilmesi ve yanında sürekli Kur’an-ı Kerim bulundurmasına izin verilmesi taleplerinin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Ali Kandil ve Diğerleri Başvuru no: 2014/13224 

Başvuru tarihi: 07.08.2014

Karar tarihi: 19.11.2019

Kabul edilemezlik; açıkça dayanaktan yoksunluk Din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, aynı suçtan iki kere yargılanmama hakkı

Başvuru, başka nedenlerle birlikte, anayasal haklar kapsamında koruma altında bulunan bazı eylemlerinin terör örgütüne üye olmak suçundan mahkûmiyetlerinde delil olarak kullanılmasının başvurucuların ifade ve din özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

İsa Turan Başvuru no: 2014/2962

Başvuru tarihi: 06.03.2014

Karar tarihi: 12.11.2019

Kabul edilemezlik; açıkça dayanaktan yoksunluk Din ve vicdan özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, haberleşme özgürlüğü

Başvuru, başka nedenlerle birlikte, başvurucunun farklı tarihlerde belirli bir gruba cuma namazı kıldırmasının ve cuma hutbesindeki sözlerinin terör örgütü üyeliği suçundan mahkûmiyetinde delil olarak kullanılmasının din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

Abdulmecit Er Başvuru no: 2014/3825

Başvuru tarihi: 19.03.2014

Karar tarihi: 07.11.2019

Kabul edilemezlik; açıkça dayanaktan yoksunluk Din ve vicdan özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı

Başvuru, başka nedenlerle birlikte, başvurucunun farklı tarihlerde belirli bir gruba cuma namazı kıldırmasının terör örgütü üyeliği suçu bakımından mahkûmiyet hükmüne esas alınması nedeniyle din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Mehmet Bozhan Başvuru no: 2014/2797

Başvuru tarihi: 04.03.2014

Karar tarihi: 23.10.2019

Kabul edilemezlik; açıkça dayanaktan yoksunluk Din ve vicdan özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, haberleşme özgürlüğü

Başvuru, başka nedenlerle birlikte, başvurucunun farklı tarihlerde belirli bir gruba cuma namazı kıldırmasının ve bu namaz esnasında hutbede söylediklerinin terör örgütü üyeliği suçu bakımından mahkûmiyet hükmüne esas alınması nedeniyle din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Hubyar Eğitim Vakfi

 

Başvuru no: 2016/3644

Başvuru tarihi: 25.02.2016

Karar tarihi: 29.05.2019

Kabul edilemezlik; başvuru yollarının tüketilmemiş olması Din ve vicdan özgürlüğü, mülkiyet hakkı

Başvuru, kültür ve cemevi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen taşınmazın tahsis amacına uygun kullanılmadığı belirtilerek tahsis işleminin iptali ve uğranılan zararın giderilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı ile din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Levon Berç Kuzukoğlu ve Ohannes Garbis Balmumciyan

 

Başvuru no: 2014/17354

Başvuru tarihi: 30.10.2014

Karar tarihi: 22.05.2019

(Genel Kurul)

İhlal Din ve vicdan özgürlüğü

Başvuru, başvurucuların Türkiye Ermenileri Patrikliği Seçimi yapılması taleplerinin reddedilmesinin din özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Haralambos Sakati ve Diğerleri

 

Başvuru no: 2015/15815 

Başvuru tarihi: 17.09.2015

Karar tarihi: 04.04.2019

Kabul edilemezlik;  açıkça dayanaktan yoksunluk, süre aşımı, zaman bakımından yetkisizlik Din ve vicdan özgürlüğü, mülkiyet hakkı

Başvuru, mazbut vakıflar arasına alınan bazı vakıfların cemaat vakıflarından olmadığı gerekçesiyle taşınmazlarının iade edilmemesi ve bu vakıfların mazbutluk statüsünün kaldırılmaması nedeniyle mülkiyet hakkı ile din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Mehmet Doğanay Başvuru no: 2015/15505

Başvuru tarihi: 03.09.2015

Karar tarihi: 12.12.2018

Kabul edilemezlik; zaman bakımından yetkisizlik Din ve vicdan özgürlüğü, özel hayata saygı

Başvuru, dinî bir tarikatla ilişkili olunduğu ve daha önce yabancı bir kadınla evlenildiği için sınavın kazanılmasına rağmen polis okuluna kaydın yapılmaması nedeniyle din ve vicdan hürriyeti ile özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Mehmet Güler Başvuru no: 2015/15950

Başvuru tarihi: 01.10.2015

Karar tarihi: 11.12.2018

Kabul edilemezlik; başvuru yollarının tüketilmemesi Din ve vicdan özgürlüğü, özel hayatın ve aile hayatının dokunulmazlığı

Başvuru, başvurucunun Suriye’de hayatını kaybeden oğlunun cenazesini Türkiye’ye getirmesine izin verilmemesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının, din ve vicdan özgürlüğü ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Murat Kalkan Başvuru no: 2017/21904

Başvuru tarihi: 25.04.2017

Karar tarihi: 11.12.2018

İhlal olmadığı Din ve vicdan özgürlüğü

Başvuru, tutukluluk sırasında bir din görevlisiyle görüşme isteğinin kabul edilmemesi nedeniyle din özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Sara Akgül Başvuru no: 2015/269

Başvuru tarihi: 02.01.2015

Karar tarihi: 22.11.2018

(Genel Kurul)

Din ve vicdan özgürlüğü yönünden ihlal; eğitim hakkı yönünden ihlal Din ve vicdan özgürlüğü, eğitim hakkı

Başvuru, başörtüsü yasağından dolayı üniversiteden ilişiği kesilen öğrencinin almış olduğu bursları iade etmek zorunda kalmasının din özgürlüğünü ve eğitim hakkını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

Asiye Lekesiz Başvuru no: 2015/6064

Başvuru tarihi: 02.04.2015

Karar tarihi: 13.09.2018

Kabul edilemezlik; açıkça dayanaktan yoksunluk Din ve vicdan özgürlüğü

Başvuru, evli kadının belirli bir tip kıyafet konusundaki ısrarının eşler arasında şiddetli geçimsizliğe neden olduğu gerekçesiyle boşanma kararına esas alınmasının din özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başvuru no: 2015/14747

Başvuru tarihi: 25.08.2015

Karar tarihi: 13.09.2018

Kabul edilemezlik; kişi bakımından yetkisizlik Din ve vicdan özgürlüğü

Başvuru, Ayasofya Müzesi’nin namaz kılınması için yılda bir gün ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

B.S. Başvuru no: 2015/8491

Başvuru tarihi: 13.05.2015

Karar tarihi: 18.07.2018

 İhlal Din ve vicdan özgürlüğü

Başvuru, dinî inanç gereği başörtüsü kullanılması nedeniyle devlet memurluğundan çıkarılmanın din özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Ahmet Sil Başvuru no: 2017/24331

Başvuru tarihi: 23.05.2017

Karar tarihi: 09.05.2018

İhlal Din ve vicdan özgürlüğü

Başvuru, ceza infaz kurumunda bulunan tutukluya kendi Kur’an-ı Kerim nüshasının verilmemesinin din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Suat Özcan Başvuru no: 2014/12522

Başvuru tarihi: 04.8.2014

Karar tarihi: 08.11.2017

Kabul edilemezlik; mağdur sıfatı bulunmaması nedeniyle açıkça dayanaktan yoksunluk Özel hayata saygı, adil yargılanma hakkı

Başvuru, mesleki nedenlerle yürütülen bir soruşturma sırasında başvurucunun dinî görüşünün ve mezhebinin araştırılmasının özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkını; kamu görevlileri hakkındaki şikâyetlerinin eksik ve yetersiz incelemeyle reddedilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

D.Ö. Başvuru no. 2014/3977

Başvuru tarihi: 19.03.2014

Karar tarihi: 30.06.2016

Kabul edilemezlik; açıkça dayanaktan yoksunluk Din ve vicdan özgürlüğü ve 2., 5., 10., 12., 13., 24., 56. ve 136. maddeler

Başvuru, evinin çevresindeki cami ve mescitlerden sabah saatlerinde yüksek sesli ezan okunmasından rahatsız olunması ve bundan kaynaklanan manevi zararının giderilmesi için idareye yapılan başvurunun reddine dair idari işleme karşı açılan iptal ve tam yargı davalarının reddedilmesi nedeniyle Anayasa’nın 2., 5., 10., 12., 13., 24., 56. ve 136. maddelerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kilikya Ermeni Katolikosluğu Başvuru no: 2015/7661

Başvuru tarihi: 27.04.2015

Karar tarihi: 15.06.2016

Kabul edilemezlik; başvuru yollarının tüketilmemesi Din ve vicdan özgürlüğü, mülkiyet hakkı, eşitlik, adil yargılanma hakkı

Başvuru, üzerinde manastır ve kilise bulunan taşınmaza emval-i metruke mevzuatı hükümlerine göre el konulması nedeniyle mülkiyet hakkının, bir ibadet mekânına el konulmakla din ve vicdan özgürlüğü ile eşitlik ilkesinin ve tapu kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Mustafa Başer ve Metin Özçelik

 

Başvuru no: 2015/7908

Başvuru tarihi: 12.05.2015

Karar tarihi: 20.01.2016

 

Kabul edilemezlik; açıkça dayanaktan yoksunluk

 

Din ve vicdan özgürlüğü, özel hayatın gizliliğine saygı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ayrımcı muamele

Başvuru, başka konuların yanı sıra, belli bir dinî grupla ilişkilendirilerek sahip olunan dinî duygu ve düşünceler gerekçe gösterilerek ayrımcı bir muameleye maruz bırakılma nedeniyle özel hayatın gizliliğine saygı hakkı ile din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Haydar Yeşil ve Diğerleri

 

Başvuru no: 2013/9081

Başvuru tarihi: 12.12.2013

Karar tarihi: 20.01.2016

 

Kabul edilemezlik; açıkça dayanaktan yoksunluk

 

Din ve vicdan özgürlüğü, kanuni hakim ilkesi

Başvuru, başka konuların yanı sıra, soruşturma sırasında başvuruculara Alevi olup olmadıklarının sorulması ile din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Esra Nur Özbey

 

Başvuru no: 2013/7443

Başvuru tarihi: 23.09.2013

Karar tarihi: 20.05.2015

 

Din ve vicdan özgürlüğü yönünden ihlal; maddi ve manevi varlığın korunması hakkı yönünden kabul edilemezlik; başvuru yollarının tüketilmemesi

 

Din ve vicdan özgürlüğü, maddi ve manevi varlığın korunması hakkı

Başvuru, başvurucunun inancı nedeniyle giydiği pardösüsünü çıkartmaya zorlanması nedeniyle din ve inanç özgürlüğünün, hakarete uğradığı halde şüpheli hakkında ceza davasının açılmaması nedeniyle şeref ve itibarının korunması hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Tuğba Arslan

 

Başvuru no: 2014/256

Başvuru tarihi: 08.01.2014

Karar tarihi: 25.06.2014

(Genel Kurul)

 

Din ve vicdan özgürlüğü ve ayrımcılık yasağı yönünden ihlal; adil yargılanma hakkı yönünden kabul edilemezlik; kişi bakımından yetkisizlik

 

 

Din ve vicdan özgürlüğü, ayrımcılık yasağı, adil yargılanma hakkı

Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışan başvurucunun, bir duruşmaya başörtülü olarak katılması nedeniyle, hakimin duruşmanın yapılamayacağını belirterek müvekkiline kendisini bir başka avukatla temsil ettirmesi için süre vermesi ve duruşmayı ertelemesi ile din ve vicdan özgürlüğü, savunma hakkı ve mahkemeye erişim hakkı, çalışma hakkı ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 

Mardin Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başvuru no: 2013/757

Başvuru tarihi: 24.01.2013

Karar tarihi: 13.06.2013

 

Kabul edilemezlik; açıkça dayanaktan yoksunluk

 

Din ve vicdan özgürlüğü, hak arama hürriyeti, mülkiyet hakkı

Başvuru, başvurucunun daha önce maliki olduğu, kilise ve patrikhane olarak kullanılan taşınmazın bir bölümünün 1987 yılında yapılan kadastro çalışması sonucunda Hazine adına tescil edilmesinin ardından 2009 yılında açtığı tapu tescil ve iptal davasının reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyeti, hak arama hürriyeti ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 


[1] Mahkeme 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren başvuruları almaya başladı.

[2] Anayasa’nın 148. maddesi, 12 Eylül 2010, 5982 Sayılı Kanun.

[3] AİHM, Uzun ve Türkiye, No 10755/13

[4] AYM, bireysel başvuru istatistikleri, 2022.

[5] 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 13 (1) a ve 14 (2) b maddeleri, 30 Mart 2021.

[6] T.C. Anayasa Mahkemesi, Kararlar Bilgi Bankası.

Başa dön tuşu