ÇalışmalarEtkinlikler

AGİT / Venedik Komisyonu Din veya İnanç Topluluklarının Tüzel Kişiliği Hakkında Ortak Kılavuz İlkeler Tanıtım Toplantısı

AGİT/Venedik Komisyonu Din veya İnanç Topluluklarının Tüzel Kişiliği Hakkında Kılavuz İlkeler Türkiye'de bu konudaki boşluk ve sınırlamaların iyileştirilmesi konusunda yol gösterici olabilir.

Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bölümü (DKİHB), İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Brigham Young Üniversitesi Hukuk ve Din Merkezi ile birlikte 19 Kasım 2015 tarihinde AGİT /Venedik Komisyonu Din veya İnanç Topluluklarının Tüzel Kişiliği Hakkında Ortak Kılavuz İlkeler kitapçığının Türkçe çevirisinin tanıtımını gerçekleştirecektir.
İnanç Özgürlüğü Girişimi olarak Türkiye’de herkesin inanç özgürlüğünün korunması için çalışmalar yapmaktayız. Bu bağlamda inanç gruplarının tüzel kişiliği meselesinin gündeme gelmesi ve insan hakları temelli yaklaşımların tartışmanın bir parçası olması için gayret göstermekteyiz. Tanıtım Toplantısının bu yönde bir adım olmasını amaçlıyoruz.
Etkinliğin programı aşağıdaki gibidir.
LCV yildirim@nhc.no veya info@inancozgurlugugirisimi.org

Tanıtım Programı

AGİT/ DKİHB- Venedik Komisyonu Din veya İnanç Topluluklarının Tüzel Kişiliği Hakkında Kılavuz İlkeler[1]

 Program  19 Kasım 2015

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema Salonu

 10:00 – 10:15           Açılış Konuşmaları

Prof Dr. Turgut Tarhanlı, Direktör, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Dr. Kishan Manocha, AGİT / DKİHB Din veya İnanç Özgürlüğü Kıdemli Danışmanı

Gunnar-Ekelove Slydal, Norveç Helsinki Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı

10:15- 10:40 –  “Uluslararası Hukukta Din veya İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği Hakkına Dair Uzlaşı” Prof. Dr. Cole Durham- Brigham Young Üniversitesi Hukuk ve Din Çalışmaları Uluslararası Merkezi Direktörü

10:40- 12:30 Panel ve Soru & Cevap AGİT / DKİHB – Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Din veya İnanç Topluluklarının Tüzel Kişiliği Hakkında Ortak Kılavuz İlkeler: Gelişim, Tanıtım ve Uygulama

Moderatör: Doç. Dr. Bülent Şenay, AGİT/ DKİHB Din veya İnanç Özgürlüğü Uzmanlar Danışma Kurulu Üyesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Konuşmacılar:

“Kılavuz İlkelerin Gelişimi ve Genel İlkeler”   Dilnoza Satarova –  AGİT / DKİHB Din veya İnanç Özgürlüğü Bölümü Uzman Yardımcısı

“Kılavuz İlkelerin Hukuki Statüsü ve İçeriği”  Prof. Dr. Ergun Özbudun- Venedik Komisyonu Eski Üyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Türkiye’de Din veya İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği”  Dr. Mine Yıldırım- Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Yöneticisi

“Uygulamada Zorluklar ve Fırsatlar”  Av. Hülya Benlisoy – Ekümenik Patrikhane Avukatı

LCV yildirim@nhc.no veya info@inancozgurlugugirisimi.org

[1] Toplantıda Türkçe İngilizce simultane çeviri sağlanacaktır.

Related Articles

Back to top button