Çalışmalarımız >

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (AGİT/DKİHB) Din ve İnanç Özgürlüğü Programı Dr. Kishan Manocha ile Söyleşi

Mülakatlar

AGİT bölgesinde din veya inanç özgürlüğüne ilişkin pek çok mesele mevcut. "Din ve inanç özgürlüğü ile güvenliğin birbirini dışlayan hedefler olarak görülmemesi gerektiğini kavramaları açısından Devletlere yardımcı olmayı sürdürmemiz gerekiyor," diyor Dr. Kishan Manocha. İnanç Özgürlüğü Girişimi Program Direktörümüz Dr. Mine Yıldırım, AGİT/DKİHB Programı Kıdemli Danışmanı Dr. Kishan Manocha ile konuştu.

NHC/İÖG: “Aya Triada Kilisesi’ne Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz”

Açıklamalar

İbadet yerlerine yönelik tehdit ve saldırılar cezasızlıkla sonuçlanmaktadır. Gerçekleşen çok sayıda saldırı ve tehdidin etkili bir şekilde soruşturulmaması, sorumlularının bulunup cezalandırılmaması ve bu tür saldırılara ilişkin birbirini tekrar eden kalıpların irdelenmemesi kaygı verici olmaya devam etmektedir.